Tag: Lazada

Client Updates

Case Study: นีเวีย ประเทศไทย อัพจำนวนรีวิวจากผู้ใช้จริงบน Lazada ด้วย ReviewIQ

93% ของนักช้อปออนไลน์เชื่อว่ารีวิวของสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการซื้อของออนไลน์ และอีก 88% ของผู้บริโภคยังเชื่กในรีวิวสินค้าเทียบเท่ากับการแนะนำจากคนรู้จักเลยทีเดียว ทว่ารีวิวคุณภาพจากผู้ใช้จริงมักจะถูกละเลยโดยหลายๆแบรนด์ในปัจจุบัน

จากการสำรวจบนอีมาร์เก็ตเพลสออนไลน์ในภูมิภาคนี้ การรีวิวจากผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักจะไม่ค่อยช่วยส่งเสริมการขายเท่าไร ส่วนมากแล้ว รีวิวเหล่านี้มักจะสั้น ไม่มีที่ไปที่มา และไม่ชักชวนผู้บริโภคคนอื่นให้ซื้อ

Read more