Client Updates

Case Study: นีเวีย ประเทศไทย อัพจำนวนรีวิวจากผู้ใช้จริงบน Lazada ด้วย ReviewIQ

Case Study: นีเวีย ประเทศไทย อัพจำนวนรีวิวจากผู้ใช้จริงบน Lazada ด้วย ReviewIQ

93% ของนักช้อปออนไลน์เชื่อว่ารีวิวของสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการซื้อของออนไลน์ และอีก 88% ของผู้บริโภคยังเชื่กในรีวิวสินค้าเทียบเท่ากับการแนะนำจากคนรู้จักเลยทีเดียว ทว่ารีวิวคุณภาพจากผู้ใช้จริงมักจะถูกละเลยโดยหลายๆแบรนด์ในปัจจุบัน จากการสำรวจบนอีมาร์เก็ตเพลสออนไลน์ในภูมิภาคนี้ การรีวิวจากผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักจะไม่ค่อยช่วยส่งเสริมการขายเท่าไร ส่วนมากแล้ว รีวิวเหล่านี้มักจะสั้น ไม่มีที่ไปที่มา และไม่ชักชวนผู้บริโภคคนอื่นให้ซื้อ ตัวอย่างรีวิวบน Lazada นอกจากนี้ ผู้บริโภคทั่วไปในภูมิภาคนี้ไม่ค่อยชินกับการออกความคิดเห็นในสถานที่สาธารณะ ดังนั้น จึงไม่แปลกใจที่จำนวนของรีวิวบนมาร์เก็ตเพลสออนไลน์จะน้อยไปตามกัน ด้วยเหตุผลนี้ ReviewIQ...

Read More
AIS Doubles Down on Data in Thailand’s Competitive Telco Space

AIS Doubles Down on Data in Thailand’s Competitive Telco Space

Cosmetic Brand NYX Signs aCommerce End-to-End Services

Cosmetic Brand NYX Signs aCommerce End-to-End Services