Acommerce Adwords Team Now Google Green Belt Certified by Google Performance Guru

อะไรคือ Google Green Belt?

เชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกีฬา “ยูโด”ซึ้งเป็นศิลปะการป้องกันตัวประเภทหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่น นักกีฬายูโดทุกคนจะมีสายคาดเอวและสีของสายคาดเอวนั้น ก็จะเป็นเครื่องแสดงระดับความสามรถของนักยูโด Google’s Performance Guru ก็ใช้คอนเซ็ปเดียวกันในวัดความสามารถของเอเจนซี่ซึ่งเป็นด่านแรกของการแข่งขันที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมากมายรวมไปถึงความรู้ใน 5 Aces’ ซึ้งประกอบไปด้วย Ad Formats (การจัดว่างโฆษณา), Audience (การเลือกใช้กลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับความต้องการ), Always On (การทำให้โฆษณาเป็นที่รู้จักและแสดงตลอดเวลาที่คนเสิร์จหา), Automation (ใช้ระบบปฎิบัติการอัตโนมัติของ Google Adwords ในการจัดการโฆษณา) และ Attribution (การระบุและวิเคราะห์แหล่งที่มา)

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่าน ผู้เชี่ยวชาญ Adwords ของ aCommerce ประเทศไทยทุกคน ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน Google Green Belt หลักจากที่ได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปและการทดสอบที่จัดขึ้นโดย Google โดยสิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถของทีมของเราในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจของลูกค้าทุกท่าน นอกจากนี้การสัมนาที่กล่าวมายังช่วยพัฒนาความสามารถผู้เชี่ยวด้าน Adwords ทุกคน ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานและความสารมารถของทีม aCommerce เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในวงการ Digital Marketing

aCommerce ยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้ความเชี่ยวชาญในการใช้แคมเปญออนไลน์ต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้ลูกค้า ในแวดวงธุรกิจที่หลากหลาย เช่น Thai Airways , KingPower และ Frank  ผ่านการใช้ SEM (Search Engine Marketing) ในฐานะนักการตลาดที่เน้นถึงผลลัพธ์เป็นสำคัญ ทีมของเรามองกว้างเพียงการโฆษณาเพื่อการโฆษณา แต่มองไปถึงวิธีการและกลยุทธในการที่จะใช้สื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อทำให้ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของพวกเค้าได้เป็นเจ้าแรก เมื่อมีคนค้นหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการของพวกเค้าบนออนไลน์

Google Green Belt เปรียบสเมือนบันไดก้าวแรกที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งโปรแกรมนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 เลเวล โดยมีระดับ Green Belt เป็นระดับพื้นฐาน ระดับ Blue Belt เป็นระดับAdvance และระดับ Black Belt เป็นระดับที่เป็นการจำลองสถานการณ์ของการไปนำเสนอแผนงานด้านดารตลาดให้ลูกค้า ซึ่งผู้เข้าทดสอบทุกคนจำเป็นจะต้องผ่านในระดับเบื้องต้นก่อนจึงจะมีสิทธิ์สอบในระดับต่อๆไป และในสุดท้ายแล้วจะมีเอเจนซี่เพียงหนึ่งเดียว ที่ได้รับรางวัลสูงสุด ซึ่งก็คือ Performance Excellence Award

About aCommerce

บริษัท aCommerce ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 และถือเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายของออนไลน์ หรือ ecommerce อย่างครบวงจร ในเอเขียตะวันออกเฉียงใต้ aCommerce ให้บริการตั้งแต่ ออกแบบและสร้าง website, ทำการตลาดออนไลน์, บริหารจัดการร้านค้าในหลายๆช่องทาง, เก็บสินค้าและจัดส่งสินค้า, รวมถึงบริการหลังการขาย

ปัจจุบัน aCommerce มีการให้บริการอยู่ใน ประเทศไทย (สํานักงานใหญ่) ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และ ประเทศสิงค์โปร์ และจะมีการเปิดให้บริการในประเทศมาเลเชีย และ เวียดนามภายในปีนี้ aCommerce ให้บริการกับริษัทชั้นนำ ทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาคหลายบริษัท ตัวอย่างเช่น L’Oreal Group ,LINE, Abbott, Unilever เเละ Nescafe